Doktryna Breżniewa była zasadą polityki zagranicznej przyjętą przez Związek Radziecki w okresie zimnej wojny. Został nazwany na cześć Leonida Breżniewa, sekretarza generalnego KPZR w latach 1964-1982.

Geneza doktryny Breżniewa

Doktryna Breżniewa powstała w odpowiedzi na dwa wydarzenia przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych: rewolucję węgierską w 1956 roku i Praską Wiosnę w 1968 roku.

W 1956 roku Węgry próbowały oderwać się od sowieckiej kontroli i ustanowić bardziej demokratyczny rząd. Związek Radziecki odpowiedział, wysyłając wojska w celu stłumienia buntu i przywrócenia mu władzy.

Podobnie w 1968 roku Czechosłowacja podjęła próbę przeprowadzenia reform, które zapewniłyby jej obywatelom większą wolność i demokrację. Po raz kolejny Związek Radziecki odpowiedział, wysyłając wojska w celu stłumienia ruchu i utrzymania kontroli.

Rysunek Pragi pod kontrolą czasów sowieckich

Wydarzenia te przekonały sowieckie kierownictwo, że potrzebują bardziej agresywnej postawy, aby chronić swoje interesy i zachować kontrolę nad państwami satelickimi.

Zasady doktryny Breżniewa

Doktryna Breżniewa opierała się na trzech głównych zasadach:

  1. Związek Radziecki miał prawo interweniować militarnie w każdym państwie socjalistycznym, które uważał za zagrożone.
  2. Związek Radziecki użyłby siły militarnej, aby chronić socjalistyczne rządy i ruchy, którym zagrażały siły zewnętrzne.
  3. Związek Radziecki nie pozwoliłby żadnemu państwu socjalistycznemu porzucić socjalizmu ani osłabić więzi ze Związkiem Radzieckim.

Implikacje doktryny Breżniewa

Doktryna Breżniewa miała znaczące implikacje dla sowieckiej polityki zagranicznej, zwłaszcza w Europie Wschodniej. Związek Radziecki stał się bardziej agresywny w swoich próbach utrzymania kontroli nad swoimi państwami satelickimi, często uciekając się do siły militarnej w celu stłumienia sprzeciwu.

Na przykład w 1979 roku Związek Radziecki najechał Afganistan, aby wesprzeć socjalistyczny rząd, któremu zagrażały siły rebeliantów. Wojna trwała ponad dekadę i pochłonęła tysiące ofiar.

Ponadto doktryna Breżniewa pomogła uzasadnić poparcie Związku Radzieckiego dla ruchów socjalistycznych i rządów na całym świecie. Związek Radziecki uważał się za obrońcę sprawy socjalistycznej i uważał, że ma obowiązek wspierać i bronić rządów socjalistycznych, gdziekolwiek one istnieją.

Praga i Doktryna Breżniewa są połączone historycznym wydarzeniem znanym jako Praska Wiosna.

W 1968 roku Komunistyczna Partia Czechosłowacji kierowana przez Aleksandra Dubczaka próbował zreformować komunistyczny rząd kraju, dając większą swobodę polityczną i rozluźniając uścisk Związku Radzieckiego. Było to jednak postrzegane jako zagrożenie dla sowieckiej kontroli nad Europą Wschodnią, aw sierpniu tego roku nad Związkiem Radzieckim i innymi pakt Warszawski kraje najechały Czechosłowacja stłumić reformy.

Ogłoszono wówczas doktrynę Breżniewa, nazwaną na cześć radzieckiego przywódcy Leonida Breżniewa, która głosiła, że Związek Radziecki ma prawo interweniować w każdym kraju socjalistycznym, jeśli jego rząd zboczy z drogi socjalizmu. Doktryna ta została wykorzystana do usprawiedliwienia inwazji na Czechosłowację i stłumienia reform Praskiej Wiosny.

Dlatego Pragę i Doktrynę Breżniewa łączy historyczne wydarzenie sowieckiej inwazji na Czechosłowację i późniejsza realizacja Doktryny Breżniewa.

Dziedzictwo doktryny Breżniewa

Doktryna Breżniewa była istotnym czynnikiem kształtującym przebieg wojny Zimna wojna. Przyczynił się do podziału Europy między państwa komunistyczne i kapitalistyczne oraz pomógł stworzyć kulturę strachu i nieufności między obiema stronami.

Chociaż doktryna Breżniewa nie jest już dziś stosowana, jej spuściznę wciąż można dostrzec we współczesnej rosyjskiej polityce zagranicznej. Rosyjski rząd został oskarżony o użycie siły militarnej w celu utrzymania wpływów na sąsiednie państwa, takie jak Gruzja i Ukraina.

Podsumowując, doktryna Breżniewa była kluczową zasadą polityki zagranicznej Związku Radzieckiego w okresie zimnej wojny. Pomogła ukształtować bieg wydarzeń światowych i miała istotne implikacje dla krajów Europy Wschodniej. Chociaż dziś nie jest już używany, jego spuścizna jest nadal odczuwalna we współczesnym świecie.

Często zadawane pytania dotyczące doktryny Breżniewa

Jaki był główny cel doktryny Breżniewa?

Głównym celem Doktryny Breżniewa było zapewnienie Związkowi Radzieckiemu kontroli nad swoimi państwami satelickimi w Europie Wschodniej. Pozwoliło to Związkowi Radzieckiemu na interwencję militarną w każdym państwie socjalistycznym, które uważał za zagrożone, oraz uniemożliwienie jakiemukolwiek państwu socjalistycznemu porzucenia socjalizmu lub osłabienia jego więzi ze Związkiem Radzieckim.

W jaki sposób doktryna Breżniewa przyczyniła się do zimnej wojny?

Doktryna Breżniewa przyczyniła się do zimnej wojny, tworząc kulturę strachu i nieufności między Związkiem Radzieckim a mocarstwami zachodnimi. Agresywna postawa Związku Radzieckiego wobec jego państw satelickich w Europie Wschodniej i jego gotowość do użycia siły militarnej w celu utrzymania kontroli doprowadziły do napięć między obiema stronami, które trwały przez dziesięciolecia.

Czechy pod kontrolą Sowietów (ilustracja)

Czy doktryna Breżniewa okazała się skuteczna?

W pewnym sensie doktryna Breżniewa odniosła sukces. Pozwoliło to Związkowi Radzieckiemu zachować kontrolę nad państwami satelickimi w Europie Wschodniej i pomogło zapobiec wyrwaniu się któregokolwiek z tych państw spod sowieckiej kontroli. Jednak doktryna miała również znaczne koszty, zarówno pod względem ofiar ludzkich w wyniku sowieckich interwencji w innych krajach, jak i szkód, jakie wyrządziła międzynarodowej reputacji Związku Radzieckiego.

Jakie było uzasadnienie Związku Radzieckiego dla doktryny Breżniewa?

Związek Radziecki uważał się za obrońcę sprawy socjalistycznej i uważał, że ma obowiązek wspierać i bronić rządów socjalistycznych, gdziekolwiek one istniały. Doktryna Breżniewa była postrzegana jako sposób na zapewnienie przetrwania socjalizmu w Europie Wschodniej i zapobieżenie popadnięciu jakiegokolwiek państwa socjalistycznego w wpływy Zachodu.

Jak skończyła się doktryna Breżniewa?

Doktryna Breżniewa straciła wiele na znaczeniu w latach 80., kiedy Związek Radziecki zaczął przyjmować bardziej ugodowe podejście do swoich państw satelickich w Europie Wschodniej. Upadek muru berlińskiego w 1989 r. oznaczał początek końca doktryny, ponieważ Związek Radziecki wycofał wsparcie militarne ze strony państw satelickich i pozwolił im podążać własnymi ścieżkami.

Jakie jest dziedzictwo doktryny Breżniewa dzisiaj?

Dziedzictwo doktryny Breżniewa jest nadal widoczne we współczesnej rosyjskiej polityce zagranicznej, zwłaszcza w stosunkach z sąsiadami. Rosyjski rząd jest oskarżany o użycie siły militarnej w celu utrzymania wpływów na sąsiednie państwa, takie jak Gruzja i Ukraina, a jego działania porównuje się z działaniami Związku Radzieckiego w okresie zimnej wojny.

Ogólnie

Doktryna Breżniewa była kluczową zasadą polityki zagranicznej dla Związku Radzieckiego w okresie zimnej wojny. Pomogło to ukształtować bieg wydarzeń światowych i miało istotne implikacje dla krajów Europy Wschodniej i oczywiście dla Czechów. Chociaż dziś nie jest już używany, jego spuścizna jest nadal odczuwalna we współczesnym świecie.

Zrozumienie historii i dziedzictwa doktryny Breżniewa jest ważne dla każdego, kto interesuje się zimną wojną, sowiecką polityką zagraniczną lub historią Europy Wschodniej. Zapewnia wgląd w siły polityczne, społeczne i gospodarcze, które ukształtowały świat w drugiej połowie XX wieku, i pomaga wyjaśnić niektóre wyzwania i możliwości, przed którymi stoimy dzisiaj.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.